Bliv Medlem

Du bliver medlem af Education Development Tanzania ved at udfylde nedenstående formular og indbetale det årlige kontingent med MobilePay på nr. 396813

Eller på foreningens bankkonto: Reg. Nr. 5095 , konto nr.: 1859169

Priser for de forskellige typer af medlemskaber er angivet ud for hver enkelt:

 • Enkeltindivid (200 kr.)
 • Husstand (250 kr. for max 5 personer)
 • Studerende ( 50 kr.)
 • Frivillige og tidligere frivillige (100 kr.)
 • Virksomheder (3000 kr.)
 • Foreninger / NGO (200 kr.)

Kontingentet er gældende frem til og med d. 31. december for det pågældende år. 

Du vil umiddelbart modtage en kvittering på dit medlemskab

Du kan orientere dig i foreningens aktiviteter her på hjemmeside og ellers ved at læse formål og vedtægter for Education Development Tanzania. Læs mere

Du kan også orientere dig i foreningens grundlagspapir. Her er finder du en beskrivelse af programmer og handleplaner. Læs mere. 

Som medlem af Education Development Tanzania får du mulighed for flg.:

 1. Støtte og bidrage aktivt til foreningens velgørende formål i Tanzania
 2. Følge foreningens aktiviteter løbende gennem udsendelse af nyhedsbreve, der løbende udsendes
 3. Deltage i foreningens årlige generalforsamling
 4. Deltage i foreningens årlige Sommer Træf.
 5. Få skræddersyet en individuel studie- og oplevelsestur med bl.a. besøg hos på institutioner og skoler, som foreningen samarbejder med
 6. Mulighed for at blive involveret i foreningens aktiviteter i Tanzania.