Bestyrelse og kontakt

Bestyrelsen har flg. sammensætning

  1. Formand: Bjørn Laigaard
  2. Næstformand: Jens Tranholm Damkjær
  3. Kasserer: Bjørn Laigaard 
  4. SoMe ansvarlig: Irene Tranholm Damkjær
  5. Projektkoordinator: Geert Lassen Holm
  6. Projektkoordinator: Matilda Alex Mwakatuma
  7. Sekretærfunktion og mødeleder går på tur og aftales på hvert møde

Suppleanter:

  1.  Søren Iversen Hansen

Kontakt oplysninger til Education Development Tanzania.

Adresse: Åskrænten 48, 6710 Esbjerg V

Cvr. nr.: 41990910

Formand: Bjørn Laigaard

E-mail: bjornlaigaard@outlook.dk

Telefon: +4521649148, WhatsApp: +4521649148

 

Bestyrelsens arbejde. Se oversigt over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, årsregnskaber og diverse dokumenter nedenfor.

Bestyrelsesmøder 


Dagsorden 18. januar 2023. Læs mere

Dagsorden 4. april 2023. Læs mere

Dagsorden 25. maj 2023. Læs mere

Dagsorden 25. august 2023. Læs mere

Dagsorden 13. oktober 2023. Læs mere 

Dagsorden 26. november 2023. Læs mere

Dagsorden 9. februar 2024. Læs mere

Referat 18. januar. Læs mere.

Referat 4. april. Læs mere.

Referat 25. maj. Læs mere

Referat 25. august

Referat 13. oktober. Læs mere

Referat 26. november. Læs mere

Referat 9. februar. Læs mere

Generalforsamlinger

Dagsorden for generalforsamling 2021. Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling 2022. Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling 2023. Dagsorden

 

Referat for generalforsamling 2021. Referat 

Referat for generalforsamling 2022. Referat 

Referat for generalforsamling 2023. Referat

 

 

 

Revideret årsregnskab. Årsregnskab 2021

Revideret årsregnskab. Årsregnskab 2022

Indsamlingsnævnet.

Regnskab for perioden 01.04.22 – 31.03.23. Regnskab læs mere

Diverse dokumenter

Forretningsorden: Læs mere

Grundlagspapir. Læs mere