Projektstøtte

Formål med projektstøtte: 

“Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i Tanzania. Herunder til udvikling af læring og trivsel samt udvikling af daginstitutioner og skoler i udvalgte områder i Tanzania”

Projektstøtten anvendes direkte til at implementere vores projekter i Tanzania og ikke til foreningens administration.

Projektstøtten sendes direkte til vores bankkonto eller MobilePay:

Regnr.: 5095 , Kontonr.: 1864243

MobilePay: 675364

Alle medlemmer såvel som ikke-medlemmer har mulighed for give projektstøtte, og der vil umiddelbart blive fremsendt en kvittering. 

 

 

Projekter i Tanzania

Nedenfor finder du en beskrivelse, af de projekter vi arbejder med i Tanzania og, som vil modtage din støtte efter dit valg. 

  1. Outdoor Lab for Science & Art. Læs mere her
  2. Støtte til børns skolegang. Læs mere her
  3. Kivule Integrated Child Health and Education Project. Læs mere her

Oversigt over støtte til projekter

Man kan se en oversigt over den støtte vi har modtaget til vores projekter i Tanzania. Læs mere.

Indsamlingsnævnet

Vores tilladelse fra indsamlingsnævnet til at modtage støtte til projekter gælder for et år ad gangen. Der skal hvert år fremsendes regnskab til Indsamlingsnævnet, og vi skal ligeledes fremsende en ny ansøgning med henblik på fortsat at kunne modtage støtte til vores projekter fra medlemmer såvel som fra ikke-medlemmer.

Generelt om donationer og støtte

En forening kan blive godkendt til at modtage gaver / donationer / sponsorship med fradragsret for giveren, hvis foreningen hører hjemme i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land. Vi arbejder på at få denne godkendelse. Det bliver meddelt her på hjemmesiden, når vi har fået denne godkendelse og direkte til giveren. Når vi har modtaget denne godkendelse, vil hver donation eller hvert sponsorship til foreningens aktiviteter være fuldt fradragsberettiget. Og man modtager en kvittering på det indbetalte beløb.